Whist regler

Vi spiller efter følgende regler:

 1. Værten fører regnskab.
 2. Der spilles med 52 kort + 3 joker.
 3. Spilleren som sidder efter værten, giver kort i første spil. I efterfølgende spil skiftes spillerne efter tur til at give kort. Turen går med uret rundt.
 4. Ved 4 deltager spiller alle med. Ved 5 spillere sidder kortgiveren over.
 5. Hver spiller skal have 13 kort og der skal 3 kort i katten. Kortgiveren bestemmer selv, på hvilken måde kortene skal fordeles.
 6. Der skal tages af eller bankes, inden der gives kort. Det gøres af personen, som sider bagved kortgiveren.
 7. Der meldes tilbage - ikke rundt. Det betyder, at 2 spillere melder færdig (til den ene har meldt pas) inden meldingen går videre til næste person.
 8. Der kan meldes 7, 8, 9, 10, 11, 12 eller 13 (almindelige, vip, gode, halve), sol, ren sol, bordlægger, super bordlægger og pas.
 9. Meldingen almindelige betyder frit valg af trumf. I almindelige må man godt melde klør som trumf.
 10. Meldingen vip betyder, at bytterne bestemmer trumfen. Kortene vendes et af gangen. Hvis man vender en joker må man tage det forrige vendte kort som trumf. Hvis der er 3 joker i bytterne spilles der uden trumf. Vip slår meldingen almindelige.
 11. Meldingen gode betyder klør er trumf. Gode slår meldingen vip.
 12. Meldingen halve betyder, at den som har makkeresset vælger trumf. Trumfen må ikke samme kulør som makkeresset. Spilleren med makkeresset bytter kort. Halve slår meldingen gode.
 13. Meldingen sol betyder, at man vælter på 2. stik. Sol kan slås af meldingen 9 vip eller højere.
 14. Meldingen ren sol betyder, at man vælter på 1. stik. Ren sol kan slås af meldingen 10 vip eller højere.
 15. Meldingen bordlægger betyder, at man vælter på 1. stik. Der spilles en runde og derefter ligge den der har meldt bordlægger sine kort på bordet, så alle kan se dem. Bordlægger kan slås af meldingen 11 vip eller højere.
 16. Meldingen Ren bordlægger betyder, at man vælter på 1. stik. Alle spillere ligger deres kort på bordet inden 1. udspil. De spillere, som skal vælte super bordlæggeren må tale sammen. Super bordlægger kan slå af meldingen 12 vip højere.
 17. Hvis alle melder pas gives der om.
 18. Man må gå med i sol, ren sol, bordlægger og super bordlægger. Den der melder først, må bytte først. De øvrige må derefter bytte.
 19. Man melder trumf og makkeres før der byttes.
 20. Hvis man melder til et es, som ligger i bytterne, er man makker med sig selv (selvmakker). Hvis man i halve melde til es i bytterne, skal man selv melde trumf.
 21. Der må ikke meldes til esset som er trumf.
 22. Hvis man har alle 4 esser skal man melde til en konge. Der skal også meldes til konge, hvis man har de 3 esser, som ikke er trumf.
 23. Esset er mindst kort i sol, ren, bordlægger og super bordlægger. I alle andre spil er det højeste kort.
 24. Man bytter alt eller intet. Der skal byttes i meldingen vip.
 25. Jokeren er sikkert stik, når den spilles ud.
 26. Makkeresset skal falde første gang kuløren spilles. Det er tilladt at trumfe det es, som er meldt til.
 27. Personen efter kortgiveren spiller ud. Alt må spilles ud i første runde undtagen joker.
 28. Der spilles efter pointskema. Endeligt regnskab udregnes efter spillet og fordeles i andele af 400kr.